Hur vet man att en brandsläckare verkligen fungerar när den behövs? Eller att de utrymningsmarkeringar som ska leda mot en utgång sitter på rätt plats?

Alla brandskyddsinstallationer måste underhållas regelbundet för att förbli säkra och tillförlitliga. Det här gäller oavsett typ och placering. Med ett väl utfört underhåll ökar möjligheterna att rädda liv när en olycka eller ett nödläge inträffar.

Vem gör vad?

Den egna organisationen utför ibland själv en del av underhållsarbetet, till exempel egenkontrollen i det systematiska brandskyddsarbetet. Det är då fråga om enklare besiktning av de brandskyddsinstallationer som finns i de egna lokalerna. När det gäller mer omfattande service- och underhållsåtgärder krävs specialistkunskaper och ibland särskild behörighet. Dessa åtgärder utförs av oss och i de flesta fall en gång per år.

Regler och riktlinjer

Beträffande de årliga service- och underhållsåtgärderna finns för det mesta regelverk eller föreskrifter från lagstiftare och försäkringsbolag. Det kan också finnas underhållsstandarder och branschrekommendationer. Med få undantag finns detaljerade underhållsföreskrifter från respektive tillverkare av den brandskyddsutrustning det är frågan om.