Det viktigaste i händelse av en nödsituation är att människor kan sätta sig i säkerhet via förutbestämda utrymningsvägar. Dessa skall vara väl markerade enligt Arbetsmiljöverkets Författningssamling och Boverkets Byggregler.

Hitta den snabbaste vägen ut

När man snabbt vill evakuera människor ut ur en byggnad är det viktigt att samtliga utrymningsvägar har markeringar och att man tydligt kan se dem. Men det behövs också utbildning och övning så att alla vet hur de ska göra i en sådan situation. Med tanke på att man ibland bara har några minuter på sig att ta sig ut ur en byggnad kan ett väl genomtänkt utrymningssystem vara livsavgörande.

Ett system behöver underhåll

För ett väl fungerande utrymningssystem behövs utrymningsplaner, skyltar, vägledande markeringar, brandlarm, nödbelysning, självlysande linjer i golvet med mera. Men ett system behöver också underhållas. Några nedrivna skyltar eller en ombyggnad där till exempel dörrar har flyttats kan göra så att människor inte hittar vägen ut. Regelbundet underhåll av brandskyddet som utförs på rätt sätt förhindrar att detta sker.