Vad är brandtätning?

Brandtätning utförs för att fördröja spridning av eld och rök vid brand. Detta innebär att ytor kring genomföringar och hål tätas i aktuella brandcellsväggar. Spridningen av branden kan därigenom begränsas till ett mindre utrymme och ger värdefull tid till brandbekämpande åtgärder.

Utförande

Ett vanligt förekommande material för brandtätning är en gipsbaserad brandskyddsmassa som blir slät vid montage. Det finns även målade brandskyddsskivor som monteras tillsammans med brandfog för att få en mjuk tätning (lättare vid nydragning av kablar). Olika typer av genomförningar för kablar, rör och kanaler i skilda miljöer ställer olika krav på material och system som används. Med ett brett brandtätningsprogram kan vi erbjuda er den bästa tekniska lösningen – till lägsta kostnad – utan att ge avkall på funktion och säkerhet.